Auslandsniederlandistik

Expat-Neerlandici en hun wetenschappelijke profiel
In: VAKTAAL, Vol. 16 (2003-3/4)

 

Vaktaal - 1vaktaal-2.jpg

 

Veel extramurale neerlandici onderscheiden zich door de vergelijkend-contrastieve bril die velen van hen dragen. Zowel taal- als letterkundigen bezien het Nederlands en de literaire traditie van Nederland en Vlaanderen speciaal ook in het perspectief van de taal en de literatuur van het land waarin ze werkzaam zijn. Verbazing hoeft dat niet te wekken, want hun studenten en buitenlandse collega-docenten benaderen de Nederlandse taal en de Nederlandstalige letterkunde als vanzelf vanuit een eigen, nationaal bepaald referentiekader. Op zeker moment derhalve verdiepen alle expat-docenten zich in de taal en literatuur van hun nieuwe vaderland en dat vindt veelal een directe neerslag in hun onderzoek.