Determinatie en vrije wil in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw

Determinatie en vrije[]006

 

 

 

 

De vraag in hoeverre wij als individuele mensen grip kunnen krijgen op ons eigen leven is een vraag van alle tijden. Het persoonlijk handelen is van zoveel factoren afhankelijk dat je je vaak de speelbal voelt van omstandigheden die buiten jezelf liggen en waarop je geen, of maar heel weinig invloed kunt uitoefenen. Ook zeventiende-eeuwse toneelauteurs hebben zich over deze problematiek gebogen en bezien in hoeverre de mens in staat geacht mag worden zijn eigen weg te gaan en persoonlijke ambities te verwezenlijken.

vlag duitsland Die Frage inwieweit wir als Individuen Kontrolle über unser eigenes Leben ausüben können ist eine zeitlose Frage. Das persönliche Handeln wird von zahlreichen externen Faktoren bestimmt, sodass oft der Eindruck entsteht, das Individuum wäre nur ein Spielball von Einwirkungen, die es selbst nicht oder nur wenig beeinflussen kann.  Auch im 17. Jahrhundert nahmen sich Dramatiker dieser Problematik an und setzen sich mit der Frage auseinander, inwieweit der Mensch in der Lage ist seinen eigenen Weg zu gehen und persönliche Ambitionen zu verfolgen.

 

PRESSE

Wie in kort bestek iets wil lezen over de vrije wil in relatie tot toeval, noodlot en Gods voorzienigheid in tragedies, beschouwd over de hele zeventiende eeuw, kan hier in kort bestek plezierig terecht. / Jan Bloemendal in De Zeventiende Eeuw, Vol 21 (2005-1).