Grundkurs Literatur aus Flandern und den Niederlanden. Band II

Primärtexte in Auswahl und deutscher Übersetzung.
Münster, LIT Verlag, 2014.
ISBN 978-3-643-11656-7
Co-redacteuren: Johanna Bundschuh-van Duikeren & Lut Missinne

Zwölf Schlüsseltexte aus der niederländischsprachigen Literatur und zwölf literaturwissenschaftliche Zugänge – das bieten die zwei Bände dieses Grundkurses. Sie vermitteln einen exemplarischen Überblick über die niederländische und flämische Literaturgeschichte vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert und zeigen anhand von Modellanalysen, wie ein wissenschaftlicher Umgang mit Literatur möglich ist.

Das Buch ist in der open-access-Ausgabe HIER frei zugänglich

PRESSESTIMMEN

Wat die opzet van deel I en II betreft, kan nog opgemerkt worden dat men goed nagedacht heeft over de didactische bruikbaarheid van deze delen. De afzonderlijke theoretische stukken zijn toegankelijk geschreven en de methoden die aan de orde komen, zijn bewust concreet en toepassingsgericht gepresenteerd. | Ted Laros in Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 6. Januar 2016.

Grundkurs biedt een waardevolle combinatie van haast encyclopedische gegevens (die echter functioneel gebruikt zijn en ver van het schematisme staan) met verschillende literatuurwetenschappelijke methoden die op zowel oudere als nieuwere teksten praktisch en aanschouwelijk toegepast worden. Deze combinatie maakt het boek uniek in zijn soort. | Irena Barbara Kalla in Spiegel der Letteren, Vol. 57 (2015-4).

DezeGrundkursverschaft Duitse studenten Nederlands een prachtige inleiding in de literatuur- en vertaalwetenschap en een grondige kennismaking met enkele hoofdwerken uit de Nederlandse literatuur. | Rob van de Schoor in Internationale neerlandistiek, Vol. 56 (1918-2).

<- zurück

Buchcover Grundkurs Literatur 2