Neerlandistiek in Europa

Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen.
Münster: Waxmann, 2010.
ISBN 978-3-8309-2382-4

Co-redacteuren: Matthias Hüning en Tanja Holzhey

Neerlandistiek

 

 

 

De wetenschappelijke beoefening van de neerlandistiek heeft ook buiten het Nederlandse taalgebied een lange geschiedenis. In sommige landen waren er al in de eerste helft van de negentiende eeuw taal- en letterkundigen die zich met de Nederlandse taal en de Nederlandstalige literatuur bezighielden. De geschiedenis van de internationale neerlandistiek moet tot op heden nog geschreven worden. Deze bundel met artikelen wil daartoe een eerste aanzet geven.

vlag duitsland Die Niederlandistik hat auch außerhalb des niederländischen Sprachgebiets eine lange Tradition. In einigen Ländern gab es schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Sprach- und Literaturwissenschaftler, die sich mit der niederländischen Sprache und der niederländischsprachigen Literatur auseinandersetzten. Die Geschichte der internationalen Niederlandistik muss heute noch geschrieben werden. Dieser Sammelband will dafür den ersten Grundstein legen.

 

PRESSESTIMMEN

Neerlandistiek in Europa is een goed verzorgde bundel met een groot aantal uitstekende bijdragen tot de geschiedenis van de neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. Zij daagt uit tot nadenken over de meest wenselijke structuur van zo’n wetenschappelijke beschrijving. En biedt in de bijdragen een keur aan edelstenen en halfedelstenen die in het mozaiek van zo’n beschrijving een plaats verdienen. | Arjan van Leuvenstein in Voortgang 29, Vol. 29 (2014).

De bundel bevat een schat aan informatie. In deze tijden van crisis en bezuinigingen is het niet zinloos om ons op de roots van de neerlandistiek te bezinnen en na te gaan met welke methoden, onderzoeksstrategieën en institutionele beslissingen zij als discipline in het verleden successen heeft geboekt. | Jenneke Oosterhoff in Internationale neerlandistiek 2012, Vol. 50 (2012-1).

 

Neerlandistiek Europa - titel