Niederländisch-deutsche Kulturbeziehungen 1600-1830

Göttingen: V & R Unipress, 2009.
ISBN 978-3-89971-550-7
Co-redacteuren: Inger Leemans en Bettina Noak

Der Band widmet sich den kulturellen Beziehungen zwischen dem deutschen Sprachraum und den Niederlanden im Zeitraum 1600-1830. Schwerpunkte der Darstellungen sind dabei die Alteritätsdiskurs im Selbstbild und im Bild des Anderen, Wechselwirkungen in Literatur und Literaturbetrieb, Wissensvermittlung und Ideeentransfer auf verschiedenen kulturellen Feldern sowie Übersetzungen als Vermittlungsinstanz kultureller Konvergenzen und Divergenzen. Betrachtet werden diese Themen vor dem Hintergrund eines breiten Forschungsspektrums, das literarische, philosophische, theologische, politische, pädagogische und psychologische Texte umfasst.

PRESSESTIMMEN

In de door Konst, Leemans en Noak samengestelde bundel worden verschillende aspecten van de culturele betrekkingen tussen Nederland en het Duitse taalgebied belicht, van de zeventiende tot aan het begin van de negentiende eeuw. Niederländisch-Deutsche Kulturbeziehungen 1600-1830 is een leerrijke bundel met uitstekende deelstudies over europese culturele betrekkingen. / Siegfried Huigen in Internationale Neerlandistiek, Vol. 48 (2010-1)

In zahlreichen Beiträgen wird deutlich, dass eine Fixierung auf „nationale“ Kulturen und ihre geschlossenen Wahrnehmungen überholt ist. Stattdessen betonen die Teilnehmenden, wie notwendig die vergleichende Untersuchung ähnlich gelagerter kultureller Prozesse in mehreren Ländern des 18. und 19. Jahrhunderts ist. / Johannes Arndt in Sehepunkte, Vol. 10 (2010-2)

Niederländisch-Deutsche Kulturbeziehungen is een waardevolle bundel die belangrijke bouwstenen bevat voor verder onderzoek. Het boek maakt duidelijk dat cultuur- en literatuurhistorisch onderzoek sterk gebaat is bij een transnationale invalshoek en bij een samenspel van tekstuele en contextuele benaderingen. / Mathijs Sanders in Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde, Vol. 126 (2010-2).

<- zurück

Buchcover Niederländisch-deutsche Kulturbeziehungen 1600-1830.