Woedende wraakghierigheidt en vruchtelooze weeklachten.

De hartstochten in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw.
Assen: Van Gorcum, 1993.
ISBN 90 232 2771 9.

Spectaculaire uitbarstingen van woede en verdriet behoren tot de vaste ingrediënten van de zeventiende-eeuwse tragedie. Niet zelden tonen toneeldichters hun meesterschap juist in een meeslepende uitbeelding van onbeteugelde passies. In deze studie wordt de opmerkelijke belangstelling voor de hartstochten in het goudeneeuwse drama voor het eerst in een breed verband geanalyseerd.

Pressestimmen

Een in alle opzichten overtuigend boek, dat helder en meeslepend is geschreven en kan worden beschouwd als een aanwinst voor het vak.Het verbreedt en verdiept onze kennis van de zeventiende-eeuwse tragedie aanzienlijk en biedt een goed instrumentarium voor verder onderzoek.

Henk Duits, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde (2005)

Konst heeft zich als eerste in Nederland op het gebied van de toneelhartstochten gewaagd en de resultaten van zijn ontdekkingstocht zijn buitengewoon bemoedigend en inspirerend. Wat zijn betoog vooral overtuigend maakt, zijn de door hem gebruikte contemporaine bronnen buiten de toneelteksten. Het is te hopen dat velen de weg zullen volgen, die Konst ingeslagen is.

Anna de Haas, Spectator (1994)

Deze interessante Utrechtse dissertatie beoogt een lacune te vullen in het onderzoek naar de zeventiende-eeuwse tragedie in Nederland, waarin de menselijke hartstochten zo’n belangrijke, maar hiervoor nooit systematische rol spelen. Het feit dat een lange periode wordt bestreken heeft het grote voordeel dat men zicht krijgt op de grotere ‚lijnen‘.

Mieke B. Smits-Veldt, De zeventiende eeuw (1993)

<- zurück

Buchcover Woedende wraakghierigheidt en vruchtelooze weeklachten