Literatuurevents: Alles Waan

 

Spui

Spui Amsterdam            Wikimedia Commons

 

7 mei 2015 – Spui 25 Amsterdam
De Duitslandromans van Louis Ferron
Podiumgesprek met Jan Konst, Jan Siebelink en P.F. Thomése

 

 

 

Noord Hollands Archief

Noord-Hollands Archief Haarlem Wikimedia Commons

 

21 mei 2015 – Noord-Hollands Archief Haarlem
Een literaire avond rond Louis Ferron
Met Jan Konst, Joost Mulder en Jeroen Vullings

 

 

 

OBA

Openbare Bibliotheek Amsterdam Wikimedia Commons

 

17 juni 2015 – Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
Schrijven over schrijven
Podiumgesprek met Sander Bax, Margot Dijkgraaf, Jan Konst en Nelleke Noordervliet
Gespreksleiding: Wim Brands