Vita – niederländisch

Jan Konst is literatuurwetenschapper en auteur. Hij is verbonden aan de Freie Universität Berlin en bekleedt de leerstoel Niederländische Philologie: Literaturwissenschaft. Zijn publicaties zijn gewijd aan de vroegmoderne literatuur, de Nederlands-Duitse literaire betrekkingen en de eigentijdse, Nederlandstalige literatuur.

In het middelpunt van drie van zijn laatste boeken staat de Duitse geschiedenis van de twintigste eeuw: Iedereen is op weg naar de Brandenburger Tor – Nederlandse en Vlaamse schrijvers over Berlijn, Alles waan – Louis Ferron en het Derde Rijk en De wintertuin Een Duitse familie in de lange twintigste eeuw. Aan de hand van een stad, een oeuvre en een familie worden 150 bewogen jaren beschreven.

Jan Konst is lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1993), internationaal lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (2019) en corresponderend lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (2001).