Vita – Nederlands

.
Jan Konst (*1963) is literatuurwetenschapper en auteur. Hij is verbonden aan de Freie Universität Berlin
en bekleedt de leerstoel Niederländische Philologie: Literaturwissenschaft. Zijn academische publicaties
zijn gewijd aan de vroegmoderne literatuur, de Nederlands-Duitse literaire betrekkingen
en de eigentijdse, Nederlandstalige literatuur.

Jan Konst groeide op in Baarn en studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht.
Aldaar promoveerde hij in 1993 op een proefschrift over het zeventiende-eeuwse Nederlandse toneel.

In oktober 2021 verscheen Na de revolutie – Kind van de jaren zeventig (Balans):
Een persoonlijke cultuurgeschiedenis van een decennium waarin alles draaide
om maatschappelijke verandering en individuele ontplooiing..

Volg Na de revolutie  op Instagram
De jaren zeventig in historische foto’s en unieke dokumenten

Instagram
Boekband Revolutie Wintertuin:

In drie eerdere boeken van zijn hand staat de Duitse geschiedenis van de twintigste eeuw centraal:
Iedereen is op weg naar de Brandenburger Tor – Nederlandse en Vlaamse schrijvers over Berlijn (Meulenhoff),
Alles waan – Louis Ferron en het Derde Rijk (De Bezige Bij)
en De wintertuin Een Duitse familie in de lange twintigste eeuw (Balans).

Jan Konst doceert in drie studieprogramma’s: BA Niederländische Philologie, MA Niederlandistik
im Internationalen Kontext en MA Angewandte Literaturwissenschaft / Gegenwartsliteratur.
Als ‚extramuraal neerlandicus‘ wil hij tegelijk cultureel bemiddelaar zijn. In de loop der jaren organiseerde hij
talrijke literaire evenementen en regelmatig modereert hij Nederlandstalige auteurs op Duitse podia.

Jan Konst is lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1993), internationaal lid van de
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (2019) en corresponderend lid
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (2001).
.

Ik hecht er belang aan mijn kennis met anderen te delen
en streef ernaar een breed publiek te bedienen.
Ik wil een soort toegepaste geesteswetenschap bedrijven
.

Interview met Amely Schneider | Der Tagesspiegel | 22 april 2020

 Ik zie De wintertuin en Na de revolutie als een vorm
van toegepaste geesteswetenschap.
Interview met Jannetje Koelewijn | NRC | 4 december 2021
.

Volg mij op Twitter
Twitter

.