Harrie Jekkers (Klein Orkest) over de Muur

Alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn (1984)

 .

.

In 1978 werd Klein Orkest opgericht rond de zanger, songwriter en latere cabaretier Harrie Jekkers. Meestal samen met Koos Meinderts, die tegenwoordig vooral als auteur van jeugdboeken bekendheid geniet, schreef hij de teksten voor de groep, die in 1985 ontbonden werd.

In het voorlaatste jaar van zijn bestaan kwam de band met het lied ‘Over de Muur’, dat de grootste hit van Klein Orkest werd. Het Berlijn van Jekkers is de stad waar na het bijna veertigjarige bestaan van de BRD en de DDR nog altijd twee economische systemen op elkaar botsen. De toonzetting is opvallend neutraal, want er wordt gewezen op de verworvenheden én tekortkomingen van zowel het socialisme als het westerse kapitalisme.

Deze neutraliteit kan in verband gebracht worden met de destijds in brede lagen van de Nederlandse bevolking levende opvatting dat de tijd rijp was voor het afbouwen van de spanningen tussen het Westen en het Oostblok. Die opvatting kwam vooral ook tot uitdrukking in de beide massale demonstraties tegen de geplande plaatsing van Amerikaanse kruisraketten in Nederland op 21 november 1981 (Amsterdam) en 29 oktober 1983 (Den Haag).

‘Over de Muur’ kan gelezen worden als een pleidooi voor internationale de-escalatie. Want als Berlijn in de voorstelling van Jekkers één ding laat zien, dan is het dat geen van de twee ideologische systemen uitsluitend positief of negatief gewaardeerd kan worden.

Na de val van de Muur op 9 november 1989 werd het lied van Klein Orkest nog eens en opnieuw met veel succes uitgebracht. Op die manier zal een hele generatie van muziekluisteraars de ingrijpende politieke veranderingen in de daarop volgende maanden waarschijnlijk blijvend associëren met de woorden en het stemgeluid van Harrie Jekkers.***************

Iemand reikt van boven naar Karolines hand. Voor ze het weet,
staat ze op de Muur. Die is voor de Brandenburger Tor
anderhalve meter breed.

Over de val van de Berlijnse Muur en 150 jaar Duitse geschiedenis:

DE WINTERTUIN
EEN DUITSE FAMILIE IN DE LANGE TWINTIGSTE EEUW

Omslag Mid Price - 2

Journalisten en amateurfotografen maken tijdens het volksfeest voor de Brandenburger Tor
ontelbaar veel foto’s. Ergens moet Karoline te zien zijn. Misschien wel als zij juist de fles champagne,
die een man haar in de hand drukt aan haar lippen zet. Ze proeft de alcohol en voelt
hoe de schuimwijn op haar tong tintelt. Ze denkt aan de rector van het gymnasium.
Als in een flits dringt tot haar door waar ze zich bevindt. Het is het moment
waarop zij triomfeert over de schoolleider en alles waarvoor hij staat.
‚Stond‘ – denkt ze al bijna.

***************

***************

LIEDTEKST: Over de Muur

.

.

.