Harrie Jekkers (Het Klein Orkest) over de Muur

 

Alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn (1984)

 

In 1978 werd Het Klein Orkest opgericht rond de zanger, songwriter en latere cabaretier Harrie Jekkers. Meestal samen met Koos Meinderts, die tegenwoordig vooral als auteur van jeugdboeken bekendheid geniet, schreef hij de teksten voor de groep die in 1985 ontbonden werd.

In het voorlaatste jaar van zijn bestaan kwam de band met het lied ‘Over de Muur’ dat de grootste hit van Het Klein Orkest werd. Het Berlijn van Jekkers is de stad waar na het bijna veertigjarige bestaan van de BRD en de DDR nog altijd twee economische systemen op elkaar botsen. De toonzetting is opvallend neutraal, want er wordt gewezen op de verworvenheden én tekortkomingen van zowel het socialisme als het westerse kapitalisme.

 

Berlinermauer.jpg

De Muur aan de grens van de West-Berlijnse wijk Kreuzberg. Foto: Thiery Noir. Wikimedia Commons.

 

 

 

 

 

 

Deze neutraliteit kan in verband gebracht worden met de destijds in brede lagen van de Nederlandse bevolking levende opvatting dat de tijd rijp was voor het afbouwen van de spanningen tussen het Westen en het Oostblok. Die opvatting kwam vooral ook tot uitdrukking in de beide massale demonstraties tegen de geplande plaatsing van Amerikaanse kruisraketten in Nederland op 21 november 1981 (Amsterdam) en 29 oktober 1983 (Den Haag).

‘Over de Muur’ kan gelezen worden als een pleidooi voor internationale de-escalatie. Want als Berlijn in de voorstelling van Jekkers één ding laat zien, dan is het dat geen van de twee ideologische systemen uitsluitend positief of negatief gewaardeerd kan worden.

Na de val van de Muur op 9 november 1989 werd het lied van Het Klein Orkest nog eens en opnieuw met veel succes uitgebracht. Op die manier zal een hele generatie van muziekluisteraars de ingrijpende politieke veranderingen in de daarop volgende maanden waarschijnlijk blijvend associëren met de woorden en het stemgeluid van Harrie Jekkers.

 

Liedtekst: Over de Muur