18. & 19. Jahrhundert

 

 

Selbstständige Publikationen

 

Arnold Houbraken, De grote schouwburg. Schildersbiografieën. Amsterdam: Querido, 1995. ISBN 90 214 0584 9 Griffioen-reeks. Co-Editor: Manfred Sellink.
Das Buch können Sie hier herunterladen.

 

Fortuna, Fatum en Providentia Dei in de Nederlandse tragedie 1600 – 1720. Hilversum: Verloren, 2003. ISBN 90 6550 745 0

 

Handelingen van de Bijeenkomst van Universitaire Docenten Nederlands in het Duitse Taalgebied (Berlijn, 18-20 maart 2004), Münster: Agenda Verlag, 2005. ISBN: 3-89688-246-5 Co-Redakteure: Amand Berteloot und Nicolette Zwijnenburg.

 

Iedereen is op weg naar de Brandenburger Tor. Nederlandse en Vlaamse schrijvers over Berlijn. Met een voorwoord van A.F.Th. van der Heijden. Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 2009. ISBN978 90 290 8455 0

 

Niederländisch-deutsche Kulturbeziehungen 1600-1830. Göttingen: V & R Unipress, 2009. ISBN 978-3-89971-550-7 Berliner Mittelalter- und Frühneuzeitforschung 7. Co-Redakteure: Inger Leemans und Bettina Noak.

 

Internetbibliothek niederländisch-deutscher historischer Übersetzungsbeziehungen. Co-Redakteure: Bettina Noak und Johanna Bundschuh-van Duikeren.

 

Neerlandistiek in Europa. Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. Münster: Waxmann, 2010. ISBN 978-3-8309-2382-4 Co-Redakteure: Matthias Hüning und Tanja Holzhey.

 

 

Beiträge an Büchern und in Zeitschriften

 

15 september 1714: François Halma herdenkt in zijn voorbericht voor Rotgans‘ Poëzy diens “donderende en luidruchtige uitspraake” van toneelteksten. Het classicistische toneel van Rotgans en Huydecoper.
In: M.A. Schenkeveld-van der Dussen (Hauptred.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Groningen: Martinus Nijhoff, 1993, S. 308-313.

 

Nederlandse literatuur 1576-1754 in de Bibliotheka Gdanska.
In: De nieuwe taalgids 88 (1995), S. 137-149.
Den Text finden Sie hier

 

Vadermoord en bloedschande: visies op Oedipus‘ vergrijpen tussen 1600 en 1850.
In: Nederlandse letterkunde 1 (1996), S. 138-155.
Den Text finden Sie hier

 

Theorie en praktijk van de hartstochten: het martelaarsdrama Catharina van Michiel de Swaen.
In: Spiegel der letteren 38 (1996), S. 113-134.

 

Vlie ’t geen bespotbaar is: denkbeelden over beeldspraak in de tragedie rond 1700.
In: C. van Eck, M. Spies en T. Streng (red.), Een kwestie van stijl. Opvattingen over stijl in kunst en literatuur. Amsterdam: Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, 1997, S. 97-108. Amsterdamse Historische Reeks, kleine serie, 34.

 

Niederländische Literatur in Polen bis 1750.
In: Auf den Spuren der Niederländer zwischen Berlin und Warschau. III. Symposium der DNG (Deutsch-Niederländische Gesellschaft) 27.-29. Oktober 1995. Berlin, 1997, S. 98-112.

 

De schuld is zwaar, de straf rechtmatig: poëtische gerechtigheid in de niet-bijbelse treurspelen van Claas Bruin (1671-1732).
In: De achttiende eeuw 29 (1997), S. 141-153.
Den Text finden Sie hier

 

De toorn der goden: Meleager en Atalante (1710) van Lukas Schermer.
In: Literatuur 15 (1998), S. 8-14.
Den Text finden Sie hier

 

Nederlands toneel 1600-1730. Het onderzoek van de laatste twintig jaar.
In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 115 (1999), S. 201-217.
Den Text finden Sie hier

 

Om dit treurspel werkzaam en aangenaam in de oogen der aanschouweren te maaken. Theorie en praktijk van de episode in de treurspelen van Lukas Rotgans, Lukas Schermer en Balthasar Huydecoper.
In: neerlandistiek.nl 1 (2001), 01.05, 28 S.
Den Text finden Sie hier

 

Waar ik gedwongen word als moordenaar te handelen. Adriaan van der Hoops Hugo en Elvire (1831) en Die Schuld van Adolf Müllner.
In: Nederlandse letterkunde 11 (2006), S. 23-43.
Den Text finden Sie hier

 

De Weense vertaling (Ignaz Alberti: 1790-1791) van de lyriek van Jacobus Bellamy (1757-1786).
In: De achttiende eeuw [Themanummer ʻGermanieʼ], 40 (2008), S. 75-86.
Den Text finden Sie hier

 

Tussen Philologie en Kulturvermittlung: Vondelbeschouwing in Duitsland tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw.
In: Matthias Hüning, Jan Konst & Tanja Holzhey (Hrsg.), Neerlandistiek in Europa. Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. Münster: Waxmann, 2010, S. 101-130.