16. & 17. Jahrhundert

 

Selbstständige Publikationen

 

 

Lust tot Poezie004

 

Joost van den Vondel, Lust tot poëzie. Gedichten. Amsterdam: Querido, 1989. 128 S. ISBN 90 214 0566 0 Griffioen-reeks. Co-editeur: Hans Luijten.

 

 

 

 

 

Woedende wraakghierigheidt011

 

Woedende wraakghierigheidt en vruchtelooze weeklachten. De hartstochten in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw. Assen enz.: Van Gorcum, 1993. ISBN 90 232 2771 9

 

Band - woedende-wraakghierigheidt011

 

 

Unbenannt

 

Jan Six, Medea. Treurspel. Uitgegeven naar de editie 1648, met een inleiding en antekeningen. Gepubliceerd in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterkunde.

 

 

 

 

Fortuna, Fatum009

 

Fortuna, Fatum en Providentia Dei in de Nederlandse tragedie 1600 – 1720. Hilversum: Verloren, 2003. ISBN 90 6550 745 0

 

 

 

 

Determinatie en vrije[]006

 

Determinatie en vrije wil in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2004. Mededelingen van de Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 67, nr. 5. ISBN 90-6984-427-3

 

 

 

 

Jeptha 013

 

Joost van den Vondel, Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid. Hrsg. J.W.H. Konst. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2004. ISBN 90-351-2625-1 Delta-reeks.

 

 

 

 

Handelingen van de[]007

 

Handelingen van de Bijeenkomst van Universitaire Docenten Nederlands in het Duitse Taalgebied (Berlijn, 18-20 maart 2004), Münster: Agenda Verlag, 2005. ISBN: 3-89688-246-5 Co-Redakteure: Amand Berteloot und Nicolette Zwijnenburg.

 

 

 

 

Literaturgeschichte

 

17. Jahrhundert.
In: Ralf Grüttemeier und Maria-Theresia Leuker (Hrsg.) Niederländische Literaturgeschichte. Unter Mitarbeit von Amand Berteloot, J.W.H. Konst und Lut Missinne. Frankfurt & Weimar: Metzler, 2006, S. 59-121. ISBN 978-3-476-02061-1

 

 

 

Kulturbeziehungen012

 

Niederländisch-deutsche Kulturbeziehungen 1600-1830. Göttingen: V & R /  Unipress, 2009. ISBN 978-3-89971-550-7 Berliner Mittelalter- und Frühneuzeitforschung 7. Co-Redakteure: Inger Leemans und Bettina Noak.

 

 

 

 

internetbibliotheek.jpg

Internetbibliothek niederländisch-deutscher historischer Übersetzungsbeziehungen. Co-Redakteure: Bettina Noak und Johanna Bundschuh-van Duikeren.

 

Literatur aus Flandern []016

 

Grundkurs Literatur aus Flandern und den Niederlanden. 12 Texte – 12 Zugänge. 2 Bnd. Münster: LIT Verlag, 2014. ISBN 978-3-643-11655-0   Co-redacteuren: Johanna Bundschuh-van Duikeren & Lut Missinne

 

Beiträge in Büchern und Zeitschriften

 

structuur.jpg

 

De structuur van de handeling in Hoofts Baeto.
In: De nieuwe taalgids 83 (1990), S. 41-53.

 

 

 

 

movere.jpg

 

De retorica van het “movere” in Jeremias de Deckers Goede Vrydag ofte het Lijden onses Heeren Jesu Christi.
In: De nieuwe taalgids 83 (1990), S. 298-312.

 

 

 

 

vermakelijk.jpg

 

De theorie over de “vermakelijke hartstochten” in het Naauwkeurig onderwys in de tooneel-poëzy.
In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 108 (1992), S. 32-42.

 

 

 

lingelbach.jpg

 

Om de Schouwburg voordeel by te bréngen: David Lingelbach als toneeldichter en schouwburgpachter.
In: De zeventiende eeuw 8 (1992), S. 177-186.
Sondernummer ‚Groeperingen en Instituties‘

 

 

 

Vermaak hartstochten

 

Het vermaak der hartstochten.
In: Literatuur 11 (1994), S. 151-157.

 

 

 

onbekende-vondeluitgave.jpg

 

Een onbekende Vondeluitgave.
In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 110 (1994), S. 226-234.

 

 

 

 

Klinkend boeket

 

Een sonnet door “Non Nobis” bij Bredero’s Griane (1616).
In: Klinkend boeket. Studies over renaissancesonnetten voor Marijke Spies. Onder redactie van H. Duits, A.J. Gelderblom en M.B. Smits-Veldt. Hilversum: Verloren, 1994, S. 55-60

 

 

 

Dans

 

Een levende schoon-verwighe schilderije: de tragedie als historiestuk.
In: A.C.G. Fleurkens, L.C. Korpel & K. Meerhoff (red.), Dans der Muzen. De relatie tussen de kunsten gethematiseerd. Hilversum: Verloren, 1995, p. 103-115. Studies over de kunsten 1.

 

 

 

gdansk.jpg

 

Nederlandse literatuur 1576-1754 in de Bibliotheka Gdanska.
In: De nieuwe taalgids 88 (1995), S. 137-149.

 

 

 

 

theatergeschiedenis.jpg

 

1648: Rembrandt maakt een ets als illustratie voor de editie van Jan Six’ treurspel Medea. De relatie tussen toneel en schilderkunst.
In: R.L. Erenstein (hoofdred.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in de Nederlanden en Vlaanderen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996, S. 226-233.

 

vadermoord.jpg

 

Vadermoord en bloedschande: visies op Oedipus‘ vergrijpen tussen 1600 en 1850.
In: Nederlandse letterkunde 1 (1996), S. 138-155.

 

 

 

 

tijdverdrijf.jpg

 

Tot soo dolle wanhoop, en soo fel tot wraeck gedreven”: Jan Six‘ beeld van Medea.
In: W. Abrahamse, A.C.G. Fleurkens & M. Meijer Drees (red.), Kort tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca. 1550) aangeboden aan M.B. Smits-Veldt. Amsterdam: A D & L Uitgevers, 1996, S. 185-192.

 

 

 

stijl.jpg

 

Vlie ’t geen bespotbaar is: denkbeelden over beeldspraak in de tragedie rond 1700.
In: C. van Eck, M. Spies en T. Streng (red.), Een kwestie van stijl. Opvattingen over stijl in kunst en literatuur. Amsterdam: Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, 1997, S. 97-108. Amsterdamse Historische Reeks, kleine serie, 34.

 

 

 

tntl.jpg

 

Dits des werrelts loop: Fortuna, Fatum en Providentia Dei in het toneeloeuvre van Pieter Cornelisz Hooft.
In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 113 (1997), S. 28-45.

 

 

 

spuren.jpg

 

Niederländische Literatur in Polen bis 1750.
In: Auf den Spuren der Niederländer zwischen Berlin und Warschau. III. Symposium der DNG (Deutsch-Niederländische Gesellschaft) 27.-29. Oktober 1995. Berlin, 1997, S. 98-112.

 

 

 

Pastorael - omslag

 

Ben ick niet een rustich knecht? Het spelkarakter van Daniël Heinsius‘ Pastorael.
In: Neerlandica extra muros 35-3 (1997), S. 8-18.

 

 

 

 

zeven-maal-hooft.jpg

 

Ick had wat in den zin: het handelingsinitiatief in de ernstige spelen van Pieter Cornelisz Hooft.
In: J. Jansen (red.), Zeven maal Hooft. Lezingen ter gelegenheid van de 350ste sterfdag van P.C. Hooft, uitgesproken op het herdenkingscongres in de Amsterdamse Agnietenkapel op 21 mei 1997. Amsterdam: A D & L Uitgevers, [1997], S. 13-33.

 

 

 

 

 

 

 

 

tweehonder.jpg

 

Fortuin, Noodlot en Voorzienigheid Gods in Vondels toneeloeuvre.
In: H. Brems, G. Elshout, A.M. Musschoot en R. Vismans (red.), Nederlands 200 jaar later. Handelingen Dertiende Colloquium Neerlandicum (Leiden, 24-30 augustus 1997). Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, 1998, S. 201-212.

 

 

 

jan-vos.jpg

 

Het noodtlot staat zoo pal gelijk een staale muur: het Fatum Stoicum in Jan Vos‘ Medea.
In: Nederlandse letterkunde 3 (1998), S. 357-371.

 

 

 

nederlands-toneel.jpg

 

Nederlands toneel 1600-1730. Het onderzoek van de laatste twintig jaar.
In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 115 (1999), S. 201-217.

 

 

 

vrouwelijke-personages.jpg

 

De vrouwelijke personages in het toneel van Vondel.
In: Neerlandica Wratislaviensia 12 (1999), S. 7-21.

 

 

 

 

endzeit.jpg

 

Endzeitvorstellungen in den Niederlanden im siebzehnten Jahrhundert.
In: Nachbarsprache Niederländisch 15 (2000), S. 105-134.

endzeit-help.jpg

 

 

ifis.jpg

 

De motivatie van het offer van Ifis. Een reactie op de Jeptha-interpretatie van F.-W. Korsten.
In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 116 (2000), S. 153-167.

 

 

 

vorm-en-inhoud.jpg

 

De relatie tussen vorm en inhoud in de zeventiende-eeuwse Nederlandse tragedie.
In: Spiegel der Letteren 44 (2002), S. 32-36.
Sondernummer ‚Het Nederlandse Renaissancetoneel als probleem en taak voor de literatuurhistorie‘

 

 

 

Belust op bijbelstof

 

De weg van het lichaam. Heijmen Dullaerts “Op de vyf wonden des Heilands”.
In: Nachbarsprache Niederländisch 17-1 (2002), S. 30-38.

 

 

 

 

jordan1.jpg

 

Galathe gehab dich wol! Roemer Visschers Sinnepoppen (1614) und die Frauenzimmer Gesprächspiele (1641-1649) von Georg Philipp Harsdörffer.
In: L. Jordan (Hrsg.), Niederländische Lyrik und ihre deutsche Rezeption in der Frühen Neuzeit. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2003, S. 75-108. Wolfenbütteler Forschungen 99.

harsdorffer.jpg

 

steen.jpg

 

Wat de toeschouwers niet te zien krijgen. “Verborgen handeling” in Vondels Maeghden (1639).
In: M. van Vaeck, H. Brems en G.H.M. Claassens, De steen van Alciato. Literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden. Opstellen voor K. Porteman. Leuven: Peeters, 2003, S. 421-438.

 

 

 

passion.jpg

 

Medoogen en schrick uit te wercken: Der emotionale Effekt von Vondels Jeptha (1659).
In: Johann Anselm Steiger (Hrsg.), Passion, Affekt und Leidenschaft in der Frühen Neuzeit, 2 Bnd. II, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2005, Bnd. II, S. 802-816. Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 43.

 

 

 

Broekhuizen

 

Het vrouwelijke perspectief: pastorale liefdesklachten van Jan van Broekhuizen (1649-1708) en Charlotte Lochon (†1689).
In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 122 (2006), S. 54-71.

 

 

 

Spiegel

 

Dank Hemel! Gy hebt haar gestraft en my gewrooken. Het ondergangsscenario in Abraham Bogaerts Myrrha (1688).
In: Spiegel der Letteren 48 (2006), S. 281-302.

 

 

 

Akteure

 

Beständigkeit versus Wankelmut. Personentypen im senecanisch-scaligerianischen Drama (1600-1620) in den nördlichen Niederlanden.
In: Christel Meijer, Bart Ramakers und Hartmut Beyer (Hrsg.), Akteure und Aktionen. Figuren und Handlungstypen im Drama der Frühen Neuzeit. Münster: Rhema, 2008, S. 209-232. Symbolische Kommunikation und 65.

 

 

belust-op-bijbelstof.jpg

 

Belust op bybelstof. Die Auseinandersetzung mit alttestamentlichen Themen in den biblischen Dramen Joost van den Vondels (1587-1679).
In: Nachbarsprache Niederländisch, 22 (2007), S. 21-40. In Zusammenarbeit mit Bettina Noak.